Passionista och Norrbotten knep 2:a plats i Innovate Passion finalen!

Under våren 2017 drev vi ett projekt för att få unga tjejer att bli mer intresserade av teknik och se möjligheter med teknik kopplat till det egna intresset. Projektet gav vi namnet Passionista. Uppdraget var en del i Vinnovas utlysning ”Innovate Passion” och har genomförts i 13 regioner runt om i Sverige. 

Kravet från Vinnova var att max tre idéer på koncept/utbildningsområden/yrken skulle presenteras från varje region vid en riksfinal i Stockholm under hösten 2017.

Bild: SIGMAR tillsammans med våra coola Passionistavinnare på scenen!

Vi är oerhört glada över att ha fått förtroendet att driva detta enastående projektuppdrag i Norrbotten. Att vi har fått träffa alla fantastiska unga Passionistas runt om i vårt län och bevittna deras enorma innovationskraft och idéhöjd, samtidigt som vi fått möjlighet att utveckla metodik som banar väg för framtiden.

När vi nu även har kammat hem en 2:a plats i riksfinalen med konceptet Passionista känns bara helt galet, obegripligt, osannolikt, fantastiskt roligt(!!!) Att få nationell bekräftelse för det behov, den metodik och den teorin vi har arbetat fram är ett kvitto på att vi är något viktigt på spåren.

Vi skulle vilja rikta ett stort TACK till alla engagerade och drivna människor som på ett eller annat sätt varit delaktiga i att utforma Passionista-konceptet, och i synnerhet till våra fantastiska Passionista-deltagare som deltog vid pilotprojektet 2017. Inget pris i världen kan mäta sig med känslan av att kunna inspirera andra, att se människor växa och få insikten till att tro på sig själva.

Vårt mål med Passionista har varit att skapa ett koncept som håller även i framtiden. En dynamisk modell som kan skalas upp och som utvecklas i takt med behov och användare. I och med vinsten i riksfinalen kommer projektet få fortsatt finansiering – att Passionista kommer leva vidare är nu ett faktum.

/

Juryns motivering

”Passionista har utvecklat ett klockrent koncept för att skapa ett mer intressant och engagerande lärande. Det är nyhetsmässigt, kommunikativt och väcker känslor om tillhörighet.

Genom att låta influensers på Instagram och Youtube använda begreppet Passionista och berätta om sin passion, entreprenörskap och teknik finns stor potential att påverka unga tjejer att våga satsa på sina egna passioner. Det manifesteras genom de tre vinnande idéerna som tagits fram genom Passionista-metoden.”

/

Kort fakta om Norrbottens projekt Passionista

Vi valde att jobba fram ett varumärke och förhållningssätt samt ett fysiskt event med en idétävling. Projektet fick namnet Passionista – av den enkla anledning att alla som brinner för sin passion är en Passionista.

I april 2017 genomfördes eventet. En inspirerande och kreativ heldag för tjejer i högstadie- och gymnasieåldern. Förmiddagen ägnades åt föreläsningar och inspiration och deltagarna fick helt fokusera på sig själv och sitt eget intresse. Under eftermiddagen var det dags för idétävling, deltagarna arbetade i lag och fick i uppgift att korsbefrukta sina intresseområden för att tillsammans utveckla ett nytt yrke. Vid tävlingsmomentet fick deltagarna träffa expertcoacher – dessa utgjordes av etablerade aktörer från näringsliv, forskning och föreningsliv med syftet att få reell impact i idéutvecklingen. Eventet avslutades med middag och en prisutdelning där en extern jury korade tre vinnande ideér.

”Framtiden efterfrågar handlingskraftiga individer, människor med ett entreprenöriellt tänk, som har förmågan att se kreativa möjligheter och som kan omvandla sin passion till nya yrkesområden.”

Varför behövs Passionista?

Dagens samhälle ger större utrymme för självförverkligande och valmöjligheter. Idag gentemot förr i tiden finns det en helt annan frihet att ha ett jobb man trivs med. Alla är på det sättet sin egen lyckas smed, trivs man inte med det man gör så får man ”skylla sig själv”.

På grund av, och tack vare, teknikens utveckling, ligger 2,5 miljoner svenska jobb i riskzonen att försvinna. Samtidigt öppnar det möjligheten för att skapa nya jobb och nya behov som måste fyllas. Hur skapar vi individer som kan bemöta denna framtid? Hur skapar vi individer som kan förvalta sin passion och sin drivkraft till att utveckla nya yrken? Hur skapar vi ett nytänkande förhållningssätt som frångår samhällets stuprörstänk och cilos?

För att svara upp på problematiken krävs en tvärtänkande utbildningsform. En pedagogik som gör det möjligt att applicera teknik inom alla ämnes- och intresseområden. En utbildningsform som öppnar möjligheten för att bejaka den individuella drivkraften och passionen, och som ger möjlighet att utforska gränsöverskridande samarbeten och korsbefrukta intressen och idéer.

Genom Passionistapedagogiken kan vi möta dessa utmaningar. En utbildningsmodell för framtidens lärande, som banar väg för framtidens problemlösare, entreprenörer och innovatörer. Modellen bygger på att uppmuntra och förvalta drivkraft kopplad till individuell passion, adderat med tekniska discipliner, inom alla intresseområden, i ett tidigt skede i livet. Utbildningsformens struktur bygger på att sänka trösklarna mellan unga människor och samhällets aktörer. Genom att hela tiden möta och visa på möjligheterna med teknik och de möjligheter digitaliseringen ger. Genom att omringas och inspireras av starka förebilder och uppmuntra gränsöverskridande samarbeten med syfte att ungdomarna får inse sin potential vid tidig ålder.

Projektet Passionista i Norrbotten har genomförts i samarbete med:
Luleå Makerspace; Peter Parnes, Agneta Hedenström, UF Nord, Luleå tekniska universitet, LTU Business, ALMI Nord, samt projektägare Region Norrbotten. Med finansiering från Vinnova.

Tack för denna resa. Nu siktar vi mot nya höjder!
//Passionistorna på SIGMAR

Vi förstår att det kliar i dina fingrar just nu. Starta ett projekt tillsammans med oss!

Fortfarande vaken?
Kontakta oss så hittar vi på nåt kul.

God morgon snygging.
Hur kan vi hjälpa dig?

God dag solstråle.
Hur kan vi hjälpa dig?

God kväll snygging.
Hur kan vi hjälpa dig?