AVSTAMP Boden

AVSTAMP Boden är ett projekt som handlar om att synliggöra Bodensarnas tankar om sin hemstad med konsten som verktyg.

Under hösten 2017 har Länskonsthall Havremagasinet i samarbete med SIGMAR Metodbyrå samlat olika samhällsgrupper för föreläsningar och workshops i projektet AVSTAMP Boden.

Grupperna har bestått av skolelever från högstadiet och gymnasiet, pensionärer, studenter vid SFI (Svenska för invandrare), kommunala tjänstemän och politiker, samt människor verksamma inom näringslivet i Boden. Tillsammans har de på olika sätt fått arbeta med frågeställningar som bland annat kretsat runt ämnen om hur man utvecklar en stad och hur man bemöter mångfalden.

”Hur blir Boden en plats där fler vill leva, bo och verka året om, där mångfald och mångkultur är självklara beståndsdelar?"

DEN FRÅGAN BESVARAS BÄST AV BODENSARNA SJÄLVA.

Genomförande

Dialogworkshoparna har utgått från en genomgående gemensam frågeställning: ”Hur ska en stad se ut, vara och verka för att ”jag” skall bosätta mig, bo kvar och trivas, där mångfald och mångkultur är självklara beståndsdelar?”

Utifrån gruppernas olika sammansättningar har metoderna och workshoparnas innehåll formats på olika sätt. Detta för att ge ett intressant utfall och en dynamisk arbetsprocess, samt för att bemöta gruppernas unika kompetens och erfarenhet på bästa sätt.

Resultatet från dialogsamtalen fördes vidare till 6 olika lokalt förankrade konstnärer som fick i uppdrag att tolka och visualisera kontexten och utfallet.

Se filmen om dialogprocessen

Filmproduktion: Oliver Herdberg

Processutställning

Avslutningsvis presenterades projektet Avstamp i en processutställning som pågick under december 2017 på länskonsthall Havremagasinet i Boden. Vid utställningen kunde man ta del av de konstnärliga verken, samt fortsätta integrera och dela med sig av tankar och idéer kring Bodens utveckling.

Läs mer om projektet på Havremagasinets sida.

Vi är alltid på jakt efter spännande samarbeten och innovativa talanger. Är du en av dem?