Ungas delaktighet och inflytande

Sedan 2014 har kulturenheten och Ungdomens Hus i Haparanda arbetat med att ta fram metoder för att arbeta med ungas inflytande och hälsa. SIGMAR fick uppdraget att sammanfatta resultatet i informationsgrafik som skulle kunna appliceras på offentliga trycksaker, såsom rollups och affischer. Till illustrationerna har vi har utgått från signifikanta byggnader i Haparanda centrum.

Haparanda_poster_2

Vi är alltid på jakt efter spännande samarbeten och innovativa talanger. Är du en av dem?