För ett attraktivt samhälle

Platsinnovation är ett koncept för nytänkande helhetsutveckling av attraktiva samhällen, regioner och besöksmål.

plats_webb

Paketering av begreppet Platsinnovation

En avancerad modell som behövde visualiseras och förklaras med hjälp av bilder. Vi fick i uppdrag att tolka Platsinnovation på ett uppfriskande och rationellt sätt.

Till detta utvecklade vi ett grafiskt formspråk för att applicera på trycksaker och webb, samt ett illustrationsmanér för att skapa en igenkännbar identitet och lägga an en personlig prägel.

Platsinnovation i Swedish Lapland

Illustrationerna togs fram utifrån berättelser som skapades vid workshops i projektet ’Platsinnovation i Swedish Lapland’. Dessa kom senare att bli själva stommen i Platsinnovations grafiska identitet och har lagt grunden till både färgpalett och typografival.

Platsinnovation-räv

Vi är alltid på jakt efter spännande samarbeten och innovativa talanger. Är du en av dem?