Om Sunderby folkhögskola

Sunderby folkhögskola är en av Sveriges äldsta folkhögskolor, grundad 1896 och belägen mitt mellan Boden och Luleå.

I Sunderby folkhögskolas verksamhet ingår förutom utbildningsutbudet, en restaurang, ett konstgalleri, ett hotell och en konferensverksamhet som är öppna för allmänheten.

Uppdrag

En bred, och till viss del spretig, verksamhetskarta behövde struktur och ett rent designmässigt grafiskt omtag.

För att hålla takt med tidens tand valde Sunderby folkhögskola att under 2017 sätta igång med ett omfattande kommunikationsarbete.

Byråmatchningen för uppdraget landade på Oh My! tillsammans med SIGMAR, som har arbetat fram varumärkesstrategi, kommunikationsplattform, digital strategi, grafisk profil och en sprillans ny webb.

Strategi

Sunderby folkhögskola består av drygt 60 anställda inom skola och kommersiell verksamhet. För att skapa ett långsiktigt och hållbart varumärke var det av stor vikt att bygga värdskap och ambassadörskap kring platsen och varumärket redan från start.

Detta gjordes genom 11 workshopar tillsammans med Sunderby folkhögskolas alla anställda.

Målet vid förankringsprocessens var att få en insikt i skolans unika kultur, historia och outtalade värdeord, samt att alla skulle känna att de haft samma möjlighet att få göra sin röst hörd i det gemensamma varumärke som verksamheten ska representera.

Sunderby-folkhogskola-identitet

Ett holistiskt varumärke

Kort och gott – processen som ligger till grund för Sunderby folkhögskolas nya varumärke är byggt inifrån, tillsammans med människorna som arbetar där.

Det är ett holistiskt varumärke, vilket innebär att alla delar påverkar varandra. Man kan se det som byggklossar i det gemensamma maskineriet, där alla delar är viktiga och måste finnas på plats för att motoriken skall fungera.

Byggklossarna blev en naturlig designmetafor genom hela varumärkesarbetet, ett grafiskt element som på ett visuellt sätt knyter samman verksamheten med varumärkesstrategin.

För att tydligt kommunicera verksamhetens erbjudande har varje del fått varsin symbol och primärfärg. Tillsammans utgör byggklossarnas symboler ett gemensamt karaktäristiskt Sunderby-mönster.

pennor-sunderby
busstop-sunderbyn

Den gemensamma symbolen

Som formmässig identitetsbärare landade logotypen i en stiliserad form av entrébyggnaden, omgiven av skolans byggnadsår och ett karaktäristisk typsnitt.

kleder-sunderby

Slå gärna en extra glutt på Sunderby folkhögskolas nya as-fräscha webb som OhMy! tagit fram.

Vi är alltid på jakt efter spännande samarbeten och innovativa talanger. Är du en av dem?