Ett förankrat skyltprogram

Sparbanken Nord kontaktade oss för att ta fram ett nytt skyltprogram till deras nyrenoverade huvudkontor i Piteå. Målet var att skapa en tydlig och en trivsam, välkomnande besöksmiljö. För att göra det behövde vi naturligtvis involvera deras besökare, kunder och anställda i hur de upplever att miljön skulle utformas och anpassas.

Hur gjorde vi? Och vad blev resultatet?

I den här filmen berättar vi om processen och resultatet.

Skyltprogram - definition

Skyltprogram är till för att skapa struktur, ordning och enhetlighet i formspråket för t.ex. offentliga miljöer, såsom fastigheter, lokaler och områden.

Ett skyltprogram styr upp skyltarnas utformning och placering i detalj, vilket resulterar i att navigationen blir tydligare, mer estetiskt tilltalande och enklare att följa.

Genom att involvera brukare och besökare i utformningen av ett skyltprogram kan det även säkerställas att konceptet utformas på bästa tänkbara sätt, utefter de som faktiskt i realiteten skall använda det. Det ger således ett både långsiktigt, hållbart och väl förankrat resultat för verksamheten och dess besökare och allmänheten i stort.

Skyltar
Generellt-skylt

Generellt utseende

Orienteringskarta
Ska finnas i anslutning till entréer, trapphus och hissar.

Piktogram
Piktogram och symboler är genomgående på interiören för att skapa informativ och visuell tydlighet. Gör informationen begriplig av alla människor oavsett språk eller kultur.

rthh

Tonalitet
För att förstärka budskap och hänvisningar används korta meningar med ett glatt budskap monterade på väggen. Dessa bygger på en glad och positiv tonalitet för att skapa en välkomnande miljö. 

Placering
Skyltarna placeras konsekvent i lokalerna, gärna i ögonhöjd.

piktogram-sparbanken

En förebild

Sparbanken Nord är en förebild på många vis. Inte minst för deras inkluderande och omtänksamma värdskap gentemot sina kunder och besökare, något som manifesteras på ett föredömligt sätt i och med detta arbete.

Arbetet vi har gjort tillsammans har lett fram till ett hållbart koncept med både mentala och visuella lösningar som applicerats i den nya besöksmiljön på banken. Välkommen in och ta en titt!

Vi är alltid på jakt efter spännande samarbeten och innovativa talanger. Är du en av dem?