TÄRNABYS NYA MÖTESPLATS

När vi berättar historien om hur SIGMAR Metodbyrå blev till är det med vårt gemensamma examensarbete som utgångspunkt. Den ena halvan av SIGMAR, Signe Lindgren, är en inbiten Tärnabypatriot som brinner för sin hembygd, och som vägrar se byns negativa spiral snurra i fel riktning. Därav hade vårt examensarbete 2014 som syfte att involvera invånarna i Tärnaby i ortens utveckling genom participatory design. Tillvägagångssättet och metoderna som utvecklades under arbetet lade grunden för SIGMAR Metodbyrå.

Vid avslutad examen från Luleå tekniska universitet påbörjades en dialog med Storumans (Tärnabys) kommun för att framföra det resultat vi hade tagit fasta på – orten behöver en mötesplats. I Tärnaby finns sedan 10 år ett tomt folkets hus, med befintlig bowlinghall, servering och biosalong. ”Köp tillbaka folkan, öppna bowlingen och skapa ytor där folk kan ses och mötas.” Sagt och gjort – i december 2014 valde Storumans kommun att köpa tillbaka Tärnabys gamla Folkets hus.

Innan man påbörjade renovering ville beslutsfattarna lyssna in vad ortsbornas tyckte att huset skulle fyllas med. Fokus låg på ett brett medborgardeltagande – inte bara från dem som skriker mest och skriker högst, utan alla skulle få komma till tals i denna process. En upphandling utlystes efter projektledare som arbetar ur ett participatoriskt förhållningssätt, alltså där användarna är med och skapar innehållet under arbetsprocessens gång. SIGMAR Metodbyrå vann upphandlingen och har sedan april 2015 haft äran att leda projektet med Tärnabys nya mötesplats. Ett fantastiskt roligt och viktigt uppdrag, inte minst för vår inbitna Tärnabypatriot.

Projektets huvudsyfte har varit att föra en dialog med allmänheten kring vad man vill ska finnas i byns nya mötesplats. För att ta oss an uppdraget har vi arrangerat dialoger vid allmänna tillställningar och evenemang där vi vet att många människor är i farten, såsom byns Majbrasa och årets stora Sommarmarknad. Vi har även arrangerat riktade dialoger/evenemang till de målgrupper som procentuellt sett är svårare att nå, såsom ungdomar och seniorer. Sammanfattningsvis har det genomförts fyra medborgardialoger under året som gått, samt en workshop/dialog med Näringslivet. 

Under projektåret har vi haft äran att samtala och workshoppa med ca 370 personer i alla åldrar. Det har genererats otroligt många kloka tankar och idéer kring husets innehåll och utveckling. Sammanfattningsvis är Tärnabyborna eniga om att det behövs en aktiv, öppen mötesplats för alla åldrar. På önskelistan står bl.a. bowling, gym, bio, bibliotek, teater-/musikscen, plugg-/hängyta, konferensrum och kontor. 

Projektet har landat i konceptet; ”Folkan i Tärna – Där folk kan”. Konceptet innehåller konkreta funktioner av vad allmänheten önskar ska finnas i byggnaden. Vi har även tagit fram nytt, fräscht varumärke för huset och verksamheten, Folkan i Tärna.

Vill du läsa mer om projektet finns hela projektrapporten att sätta tänderna i:
 https://issuu.com/sigmarmetodbyra/docs/ta__rnabyslutrapport/1

Under året har vi lagt stor vikt på att aktivt kommunicera projektets utveckling till allmänheten. Därav var det självklart att arrangera en slutpresentation för hela byn och berätta om projektets slutresultat och överlämnande. Den 7 maj höll vi öppet hus med projektpresentation och miniutställning. Storumans Kommun fanns på plats för att berätta vad som kommer hända framöver. 

Konceptet som tagits fram kommer ligga till grund för nästa etapp i projektet – genomförandefasen. Denna innefattar ombyggnationer och renovering av husets exteriör och interiör. Här näst inväntas besked om byggnadsstart. 

Givet är att huset kommer börja leva igen, och Tärnaby kommer få en ny Mötesplats. Från SIGMARs vägnar har det varit ett fantastiskt roligt projekt att jobba med, inte minst att få vara en del av utvecklingen på en ort som kämpar i motvind. Vi tror på Tärnaby, Tärnabyandan och alla underbara, engagerade och idérika människor. 

Hands up for Dearna!

Vi förstår att det kliar i dina fingrar just nu. Starta ett projekt tillsammans med oss!

Fortfarande vaken?
Kontakta oss så hittar vi på nåt kul.

God morgon snygging.
Hur kan vi hjälpa dig?

God dag solstråle.
Hur kan vi hjälpa dig?

God kväll snygging.
Hur kan vi hjälpa dig?